มองโลกด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ โดย ประชา หุตานุวัตร

เรื่องราวต่อไปนี้ ตัดต่อมาจากการบรรยาย เรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อันเป็นวิชาหนึ่งในชุดการเรียนรู้ “ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่”…

พิเคราะห์ขบวนเปลี่ยนแปลงสังคม เรื่อง ถอดถอนประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ แห่งเกาหลีใต้ ตอนที่ 2 เจาะลึกบริบทการเมืองเกาหลี

#ประท้วงแล้วชนะที่เกาหลี#จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์บริบทของการประท้วงใหญ่ที่นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาชน ๒๐๑๗การเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกาหลีอันนำไปสู่ชัยชนะจนปลดประธานาธิปดีได้เมื่อปี ๒๐๑๗ และมีการเลือกตั้งจนได้ประธานาธิปดีคนใหม่นั้น มีบทเรียนที่น่าศึกษาหลายอย่าง…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 5 ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ

#เหตุการณ์๑๔ตุลาคม๒๕๑๖#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการตอนที่ ๕ “ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ”นี้ ถือว่าเป็นตอนที่ ๒…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 4 ชนวนเหตุ 14 ตุลา โดย ส.ศิวรักษ์ และ บุญส่ง ชเลธร

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ #การเมืองยุคหลังคณะราษฏร ตอนที่ ๔ นี้เป็นปฐมบทเหตุการณ์…

ส. ศิวรักษ์ สะท้อน สนธิ: กรณีการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่

ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านครับ สถานการณ์บ้านเมืองได้ร้อนแรงขึ้นตามลำดับ การเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนทั่วไป ทำให้หลายคนเสนอทฤษฎีว่ามีกลุ่มคนหรือพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง…

ถาม-ตอบ กับ ส. ศิวรักษ์(ครั้งที่ 3) พุทธศาสนา การเมือง พุทธทาส และส.ศิวรักษ์ฝึกตน

หลังทำรายการมาได้สักพัก ทีมงานก็เริ่มคิดว่าการได้ให้ทางบ้านถามคำถามทั่วไปถึงส.ศิวรักษ์ น่าจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้ติดตามมากขึ้น ผู้ติดตามสามารถส่งคำถามเพิ่มเติมมาได้ ในระหว่างนี้ทางทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อประกอบคลิปถามมาตอบตรงจาก…

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)———-เป็นกระบวนการเปิดการรับรู้ธรรมชาติ ให้เวลากับการรับรู้นั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง (Deep…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 3 การเข้ามามีอิทธิพลของอเมริกา

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ#ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังยุคคณะราษฏร ในตอนที่ ๓ นี้ เป็นการบอกเล่าที่มาของการล้างสมองครั้งใหญ่…

ตอนที่ 5 – ฉันคือโลก โลกคือฉัน ปฐมนิเทศนิเวศวิทยา (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

การเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ชุดนี้ ชวนให้ทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตนเอง ด้วยคำถามพื้นฐาน “ฉันมาจากไหน?” “มาจากฐานของอะไร”…

ตอน 4 – สร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยญมิตร (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐ สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมีส่วนสำคัญยิ่งนักที่จะทำให้ชีวิตมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ ดังนั้นมิตรภาพที่แท้จึงมีค่ากว่าความสำเร็จ พระพุทธองค์ถือว่า…

ถาม-ตอบ กับ ส. ศิวรักษ์ (ครั้งที่ 1)

หลังทำรายการมาได้สักพัก ทีมงานก็เริ่มคิดว่าการได้ให้ทางบ้านถามคำถามทั่วไปถึงส.ศิวรักษ์ น่าจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้ติดตามมากขึ้น ผู้ติดตามสามารถส่งคำถามเพิ่มเติมมาได้ ในระหว่างนี้ทางทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อประกอบคลิปถามมาตอบตรงจาก…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จุดเริ่มต้นการโกงกินอย่างมโหฬาร

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ #ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังยุคคณะราษฏร ตอนที่ 2 นี้…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 1 วงจรน้ำเน่าของรัฐประหารและทางออก

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ “การเมืองไทยยุคหลังปี 2500 ภาพรวม จากสฤษดิ์ ธนรัชต์…

บทสรุป 2475

วีดีทัศน์นี้เป็นตอนสุดท้ายของอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ จากปากคำของ ส.ศิวรักษ์ ประเมินคุณและโทษ…

ส.ศิวรักษ์ เสนอปฏิรูปที่ดิน และเก็บภาษีก้าวหน้า

ส.ศิวรักษ์ เสนอปฏิรูปที่ดิน และเก็บภาษีก้าวหน้า เพื่อกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับอำนาจทางการเมือง เพื่อนำประเทศไทยออกจากวิกฤติหลายด้านที่กำลังเผชิญอยู่…

ความยุติธรรมกับพุทธศาสนา

วิชาความยุติธรรม ตอนที่ 6 ความยุติธรรมกับพุทธศาสนา ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของชุดวิชาความยุติธรรมด้วยความเต็มอิ่มกับความรู้ที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีด้วยวัยใกล้…

ความยุติธรรมกับความกล้าหาญทางจริยธรรม

ตอนนี้ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ พูดถึงการต่อสู้กับความถูกต้องเพื่อความยุติธรรม ต้องอาศัยความกล้าหาญที่พิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว บางครั้งการตัดสินใจอาจผิดพลาด…

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 3/3

กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ลึกซึ้ง กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ลึกซึ้งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับความรู้และทักษะภายนอกเท่านั้น แต่ฐานสำคัญที่ต้องเตรียมคือ การเตรียมสภาวะภายในของจิตใจให้มีความสงบมากพอที่ก่อให้เกิดปัญญา รู้เห็นอย่างเท่าทันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับผู้รู้…

วิชาแสวงหาความรู้ 101 ตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้แบบตะวันตก (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

ส.ศิวรักษ์ Sulak Sivaraksa กล่าวถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่ * วิธีแสวงหาความรู้แบบตะวันตกเป็นอย่างไร…

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 2/3

ความเชื่อ ความรู้ ความจริงและความจริงที่เป็นประโยชน์ ผู้บรรยายได้กล่าวถึงเบื้องหลัง/ฐานของตนเองว่าเป็นคนที่เรียนด้านมานุษยวิทยา ทำวิจัยสนาม…

วิชาแสวงหาความรู้ 101 ตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้กับศาสนา (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

ตอนนี้ ส.ศิวรักษ์ ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามและตีประเด็นให้แตกว่า เป้าหมายการดำเนินชีวิตนั้นเพื่ออะไร? หรืออะไรเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา?…

จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

#จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ 🌹🌸🌿 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ชุด “เจริญสติพัฒนาภาวะการนำจากด้านใน” #หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับประยุกต์การเจริญสติในกิจกรรมต่างๆ และชีวิตประจำวันได้ เป็นการใช้ความงามของสิ่งมีชีวิต สะท้อนความงามในใจมนุษย์…

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 1/3

ชุดวิชาการแสวงหาความรู้  เป็นชุดวิชาที่สำคัญ ภายใต้หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และได้จัดไว้ในช่วงเริ่มต้นของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานการรับรู้…

บอกเล่าจาก: พิมพ์พจี เย็นอุรา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ 

“ประทับใจตั้งแต่คำเชิญชวนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นผู้นำที่ไม่แสวงหาอำนาจเงินทอง เพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตดิ้นรนไปแบบนั้น แต่ก็คิดว่าตนเองไม่มีพลังพอที่จะขัดขืน ได้แต่ยอมตามไป ได้มาเรียนกับหลักสูตรนี้จึงได้พบกับเพื่อนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน…

บทสนทนาเรื่องความแก่และความตาย

บทสนทนาเรื่องความแก่และความตายทางกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่มหนึ่ง ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากจึงนำมาเรียงต่อกัน และส่งต่อครับ เป็นการทำบุญรับวันวิสาขบูชา ประชา…

ประชาธิปไตยเชิงลึก ตอน 8 : การเสพติด

ประชากรกว่าครึ่งของอเมริกาเสพติดการกินยาแก้ปวด แค่เจ็บป่วยด้วยโรคเล็กน้อยก็ต้องกินยาหรือพบแพทย์ สิ่งเหล่านี้ส่งต่อผ่านครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน การเสพติดนี้ไม่ไม่ใช่แค่อาการทางร่างกาย แต่มีมิติทางสังคมซ้อนอยู่…

ประชาธิปไตยเชิงลึก ตอน 4 : เครื่องมือและคำศัพท์ที่จำเป็น

บทบาท มีทั้งบทบาทในระดับความจริงทั่วไป ซึ่งเป็นบทบาททางสังคมมีลักษณะตายตัว  สัมพันธ์กับอำนาจและสถานะทางสังคม แต่ในระดับแดนฝันบทบาทมีลักษณะอเทศะ…

ประชาธิปไตยเชิงลึก ตอน 3 : ความสัมพันธ์

สนามพลังของกลุ่มเกิดจากบทบาทหรือขั้วที่แตกต่างหลากหลาย คนเราสวมบทบาทและลืมตัวจนกลายเป็นบทบาทนั้นๆ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง บทบาทคือสิ่งที่สับเปลี่ยนไปมาได้…

การจัดระบบชุมชนในประเทศไทย ตอน 7 : ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียนการจัดระบบชุมชนกรณีถูกไล่รื้อ จากชุมชนต่างๆ ข้างต้นที่ผู้เรียนได้ลงไปศึกษา พบว่ามีลักษณะร่วมหลายประการในชุมชนเหล่านี้ ส่วนใหญ่คนในชุมชนอพยพมาจากต่างจังหวัด…

การจัดระบบชุมชนในประเทศไทย ตอน 6 : ศึกษาดูงานชุมชนเพชรคลองจั่น

ชุมชนเพชรคลองจั่น เพชรคลองจั่นเป็นชุมชนริมคลองที่ตั้งอยู่บนที่สาธารณะของกรุงเทพฯ มหานคร ชาวบ้านอยู่ที่นี่มาประมาณสามสิบปี เมื่อประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ…

การจัดระบบชุมชนในประเทศไทย ตอน 5 : ศึกษาดูงานเครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้-ตะวันตก

เครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้-ตะวันตก เครือข่ายชุมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมนทางรถไฟ แรกเริ่มเดิมทีชาวบ้านย้ายมาอยู่บริเวณนี้เพื่อค้าขาย ที่ดินบริเวณนี้เป็นของการรถไฟชาวบ้านจึงอยู่โดยไม่มีทะเบียนบ้าน…

การจัดระบบชุมชนในประเทศไทย ตอน 2 : ศึกษาดูงานชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่

หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีจากกระบวนกร และเห็นตัวอย่างการต่อสู้ของขบวนการประชาชนจากภาพยนตร์และสารคดีแล้ว กระบวนกรได้นำผู้เรียนลงไปศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีทั้งชุมชนแออัด…

การจัดระบบชุมชนในประเทศไทย ตอน 1 : การจัดการและขั้นตอนพื้นฐาน

งานจัดระบบชุมชน (Community Organising) คือกระบวนการทำงานกับคนรากหญ้าเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้เชื่อมั่นในตนเองและมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลวร้าย เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นธรรม…