ความยุติธรรม 101

ความยุติธรรมกับพุทธศาสนา

วิชาความยุติธรรม ตอนที่ 6 ความยุติธรรมกับพุทธศาสนา ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของชุดวิชาความยุติธรรมด้วยความเต็มอิ่มกับความรู้ที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีด้วยวัยใกล้…

ความยุติธรรมกับความกล้าหาญทางจริยธรรม

ตอนนี้ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ พูดถึงการต่อสู้กับความถูกต้องเพื่อความยุติธรรม ต้องอาศัยความกล้าหาญที่พิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว บางครั้งการตัดสินใจอาจผิดพลาด…

บทนำตอนที่ 1 ความยุติธรรมกับนิติศาสตร์

บทนำตอนที่ 1 ความยุติธรรมกับนิติศาสตร์ “นิติศาสตร์ต้องฝึกให้คนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ถ้าฝึกอันนี้ไม่ได้ถือว่าล้มเหลว”…