พิเคราะห์ขบวนเปลี่ยนแปลงสังคม 101

พิเคราะห์ขบวนเปลี่ยนแปลงสังคม เรื่อง ถอดถอนประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ แห่งเกาหลีใต้ ตอนที่ 2 เจาะลึกบริบทการเมืองเกาหลี

#ประท้วงแล้วชนะที่เกาหลี#จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์บริบทของการประท้วงใหญ่ที่นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาชน ๒๐๑๗การเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกาหลีอันนำไปสู่ชัยชนะจนปลดประธานาธิปดีได้เมื่อปี ๒๐๑๗ และมีการเลือกตั้งจนได้ประธานาธิปดีคนใหม่นั้น มีบทเรียนที่น่าศึกษาหลายอย่าง…