พิเคราะห์สังคมไทย 101

มองโลกด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ โดย ประชา หุตานุวัตร

เรื่องราวต่อไปนี้ ตัดต่อมาจากการบรรยาย เรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อันเป็นวิชาหนึ่งในชุดการเรียนรู้ “ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่”…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 6 “14 ตลา 2516 นักศึกษาไม่ได้ชนะ”

#เหตุการณ์14ตุลาคม2516#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตอนที่ 6 “14 ตุลาคม 2516…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 5 ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ

#เหตุการณ์๑๔ตุลาคม๒๕๑๖#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการตอนที่ ๕ “ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ”นี้ ถือว่าเป็นตอนที่ ๒…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 4 ชนวนเหตุ 14 ตุลา โดย ส.ศิวรักษ์ และ บุญส่ง ชเลธร

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ #การเมืองยุคหลังคณะราษฏร ตอนที่ ๔ นี้เป็นปฐมบทเหตุการณ์…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 3 การเข้ามามีอิทธิพลของอเมริกา

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ#ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังยุคคณะราษฏร ในตอนที่ ๓ นี้ เป็นการบอกเล่าที่มาของการล้างสมองครั้งใหญ่…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จุดเริ่มต้นการโกงกินอย่างมโหฬาร

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ #ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังยุคคณะราษฏร ตอนที่ 2 นี้…

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 1 วงจรน้ำเน่าของรัฐประหารและทางออก

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ “การเมืองไทยยุคหลังปี 2500 ภาพรวม จากสฤษดิ์ ธนรัชต์…

การต่อสู้ระหว่างเหล่าเจ้านายกับคณะราษฎร หลังการยึดอำนาจ

“การต่อสู้ระหว่างเหล่าเจ้านายกับคณะราษฎร หลังการยึดอำนาจ” เรื่องราวทั้งหลายยังคงซับซ้อน วุ่นวายขึ้นอีก กับ…