วิชาแสวงหาความรู้ 101

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 3/3

กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ลึกซึ้ง กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ลึกซึ้งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับความรู้และทักษะภายนอกเท่านั้น แต่ฐานสำคัญที่ต้องเตรียมคือ การเตรียมสภาวะภายในของจิตใจให้มีความสงบมากพอที่ก่อให้เกิดปัญญา รู้เห็นอย่างเท่าทันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับผู้รู้…

วิชาแสวงหาความรู้ 101 ตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้แบบตะวันตก (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

ส.ศิวรักษ์ Sulak Sivaraksa กล่าวถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่ * วิธีแสวงหาความรู้แบบตะวันตกเป็นอย่างไร…

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 2/3

ความเชื่อ ความรู้ ความจริงและความจริงที่เป็นประโยชน์ ผู้บรรยายได้กล่าวถึงเบื้องหลัง/ฐานของตนเองว่าเป็นคนที่เรียนด้านมานุษยวิทยา ทำวิจัยสนาม…

วิชาแสวงหาความรู้ 101 ตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้กับศาสนา (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

ตอนนี้ ส.ศิวรักษ์ ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามและตีประเด็นให้แตกว่า เป้าหมายการดำเนินชีวิตนั้นเพื่ออะไร? หรืออะไรเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา?…

สรุปการเรียนรู้ชุดวิชาการแสวงหาความรู้ ตอนที่ 1/3

ชุดวิชาการแสวงหาความรู้  เป็นชุดวิชาที่สำคัญ ภายใต้หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และได้จัดไว้ในช่วงเริ่มต้นของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีฐานการรับรู้…