เราเรียนอะไร : หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)———-เป็นกระบวนการเปิดการรับรู้ธรรมชาติ ให้เวลากับการรับรู้นั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง (Deep…

ตอนที่ 5 – ฉันคือโลก โลกคือฉัน ปฐมนิเทศนิเวศวิทยา (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

การเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ชุดนี้ ชวนให้ทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตนเอง ด้วยคำถามพื้นฐาน “ฉันมาจากไหน?” “มาจากฐานของอะไร”…

ตอน 4 – สร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยญมิตร (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐ สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมีส่วนสำคัญยิ่งนักที่จะทำให้ชีวิตมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ ดังนั้นมิตรภาพที่แท้จึงมีค่ากว่าความสำเร็จ พระพุทธองค์ถือว่า…

จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

#จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ 🌹🌸🌿 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ชุด “เจริญสติพัฒนาภาวะการนำจากด้านใน” #หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับประยุกต์การเจริญสติในกิจกรรมต่างๆ และชีวิตประจำวันได้ เป็นการใช้ความงามของสิ่งมีชีวิต สะท้อนความงามในใจมนุษย์…

บอกเล่าจาก: พิมพ์พจี เย็นอุรา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ 

“ประทับใจตั้งแต่คำเชิญชวนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นผู้นำที่ไม่แสวงหาอำนาจเงินทอง เพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตดิ้นรนไปแบบนั้น แต่ก็คิดว่าตนเองไม่มีพลังพอที่จะขัดขืน ได้แต่ยอมตามไป ได้มาเรียนกับหลักสูตรนี้จึงได้พบกับเพื่อนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน…