ประสบการณ์จากผู้เรียน

บอกเล่าจาก : เอกพล ม่วงแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“ตนเองเป็นคนที่ใช้ฐานคิดมาก แต่เมื่อมาเรียนผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ในหมวดรู้จักธรรมชาติทำให้ฐานใจได้พัฒนาขึ้น และค้นพบตัวเองว่า ชอบความเป็นเด็ก มากกว่าความเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่สนใจหลังจากเรียนรู้จากหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ คือ การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปทดลองในพื้นที่ที่ตนเองค้นพบ คือ…

บอกเล่าจาก : ณพัฒน์ พัฒนพีระเดช ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“วิชาที่มีอิทธิพลมากกับชีวิต คือ ผู้นำ 4 ทิศ และสนทนากับตัวตนภายใน ผู้นำ 4 ทิศ ทำให้เราเห็นโลกใหม่ที่ทำให้เราได้ศึกษาเรื่องการแบ่งบุคลิกของคนได้มากขึ้น…

บอกเล่าจาก : ปาณิสรา ทองน้อย ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ในหมวดวิชารู้จักตนเอง ทำให้เข้าใจตัวตนด้านใจเชิงลึกของตนเอง และเป็นการทบทวนและตอกย้ำในการรับฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่น ในหมวดวิชารู้จักสังคมตนเองได้เกิดการฉุกคิดต่อมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตเกิดความรักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรู้จักตัวเอง ในหมวดวิชารู้จักความงามตนรู้จักเสียงที่เกิดในหัว และเข้าใจตัวเองจากเสียงภายในเปลี่ยนแปลงความเชื่อในตัวเอง จากการเรียนนพลักษณ์ทำให้เห็นในสิ่งที่ว่าเราทำไม่ได้ เป็นเราสามารถทำทุกอย่างได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและเติมในสิ่งที่ตัวเองขาดหายไป ในการเรียนการเยียวยาเพื่อการเติบโตด้านในทำให้เราเข้าใจทุกเสียงในตนเอง  เพราะทุกเสียงมีความสำคัญ…

บอกเล่าจาก : ฐิตาภา พลสิทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของตนเอง คือ การได้มาเรียนเรื่องการภาวนาและญาณหยั่งรู้ภายใน ทำให้ตนเองค้นพบญาณหยั่งรู้ของตนเอง เส้นทางการเรียนรู้ของตนเองเปรียบได้ว่าเราเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่ยังตูมอยู่ ซึ่งมีการเรียนรู้จากการสั่งสมประสบการณ์จากตนเอง และการศึกษาของตนเอง เมื่อมาเรียนที่นี่ทำให้เห็นว่ามีวิชาเหล่านี้ เช่น การสื่อสารด้วยความกรุณา…

บอกเล่าจาก : ณัฐนันท์ ชำนาญประดิษฐ์กุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“สิ่งที่เห็นว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ คือ แต่ก่อนเป็นคนใจร้อน ถ้าเรียนแล้วเบื่อก็เดินออก ถ้าผิดใจกันก็ใช้ความรุนแรงบ้าง แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอารมณ์เย็นขึ้น สิ่งสำคัญอีกส่วนคือ เรื่องความสัมพันธ์กับแม่ ตนเองไม่ได้อยู่กับแม่เลย เมื่อก่อนเจอกันต้องทะเลาะกันทุกครั้ง…

บอกเล่าจาก : ชัญญา อรรถศิลปะเลขา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“การเรียนวิถีกระบวนกรทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่ไม่มีความสมดุลในชีวิต และการฝึกกระบวนกรทุกวัน เป็นดั่งเครื่องมือในการภาวนากับตัวเองด้วย สิ่งที่ได้จากวิถีกระบวนกรอันหนึ่งที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต คือ การกลับไปสานสัมพันธ์กับแม่ สิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ได้มาจากวิชาเรียนเท่านั้น แต่มาจากชีวิตของผู้ที่เรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ณ…

บอกเล่าจาก : วุฒิกาญจน์ ศรีรักษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“วิชาที่ทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงที่สุด คือ วิชาภาวนา และวิชาในหมวดรู้จักธรรมชาติ เพราะได้คุยกับตัวเองจริงๆก้าวข้ามความกลัว และได้รับพลังจากธรรมชาติ ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจเรื่องความคิด ความเชื่อเรื่องนิเวศ และสามารถเชื่อมโยงกับทุนเดิมของตน…

บอกเล่าจาก : ศิวา จันทรรักษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“เรื่องสำคัญที่เราพึ่งค้นพบเป็นศักยภาพภายในตนเองคือ เรื่องการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาภายใน และสิ่งที่ได้สำคัญที่สุด คือ เราได้เพื่อน ที่ไม่เหมือนที่ครอบครัว เพื่อนบ้านที่กดดันให้ต้องใช้ชีวิตเพื่อเรียนและทำงานหาเงินอย่างเดียว ทำให้การเดินบนเส้นทางนี้ไม่เปลี่ยวเหงาเกินไป การเรียนรู้กับธรรมชาติทำให้เราได้เชื่อมโยงถึงสัญญาณบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยสนใจ โดยภาพรวมเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น…

บอกเล่ากล่าว : ปาฏิหาริย์ มาตสะอาด ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“การเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงเยอะมาก เปลี่ยนเรื่องแรก  คือ ในช่วงมาเรียนใหม่ๆ เรากังวลว่าเราจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ และเราก็จะแยกตัวออกมาแต่เมื่อมาทำกิจกรรมเดินข้ามเส้นทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งมาจากการเรียนวิชาภาวนาเพื่อพัฒนาภาวะการนำจากด้านใน เพราะแต่เดิมเราไม่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาเมื่อมาเรียนวิชานี้ทำให้เราเข้าใจ และศรัทธาจนอยากจะบวชเพื่อเรียนรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น และทดแทนพระคุณแม่…

บอกเล่าจาก : อันวยา แก้วพิทักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“จุดเปลี่ยนสำคัญคือ การได้มาเรียนวิถีกระบวนกร ได้มาเจอกับภาวะนำที่แท้ และความสมดุลของชีวิตผ่านการเรียนเรื่องหยินหยาง เหมือนเราได้เจอครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรที่ทำให้เรามั่นคงภายใน จุดที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากการเรียนหมาดวิชารู้จักความงาม คือ เมื่อได้ทำงานศิลปะทั้ง4 ชิ้น…

บอกเล่าจาก: ไม้โมก เต็งประวัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“การเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่นี้ เปรียบเสมือนการเดินทางในช่วงเวลาอันสับสน จากการที่ออกจากโรงเรียน และพึ่งหายป่วย เรียนรู้ในช่วงต้นของหลักสูตรทำให้ตนเองหายสับบสนได้ โดยเฉพาะวิชาภาวนาเพื่อพัฒนาภาวะการนำ และการสื่อสารด้วยความกรุณา เพราะทำให้ตนเองคิดน้อยลงไม่จมกับความรู้สึกมากเกินไป หลังจากเรียนนพลักษณ์ ทำให้ตนเองคิดว่าจะพัฒนาตนเองผ่านฐานกายมากขึ้น…

บอกเล่าจาก : ธนภูมิ ดวงแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“เราได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ไปใช้กับชีวิตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เราเอาไปใช้ในหลายเครื่องมือ อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเรียน คือ เราเห็นตัวเองมากขึ้น เมื่อรู้จักสังคมที่สอดแทรกอยู่ในเกือบทุกวิชา เราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามที่เราทำได้ เล็กๆ น้อยๆ…

บอกเล่าจาก: ฉัตรสุพร เชาอนาจิณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

“เมื่อเรานิ่งมีสติ ทำให้เราเห็นตัวเอง ไม่ต้องตามกระแส เมื่อเราช้าลง ทำให้เรายอมรับตัวเองได้จริง ๆ เช่น ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยใส่ใจคนอื่น แต่เรากลับมาใส่ใจคนอื่นมากขึ้นตอนที่อาจารย์อธิบายปฎิจสมุมบาท เห็นวงจรการเกิดทุกข์ที่มีอยู่ในเรา…

บอกเล่าจาก: พิมพ์พจี เย็นอุรา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ 

“ประทับใจตั้งแต่คำเชิญชวนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นผู้นำที่ไม่แสวงหาอำนาจเงินทอง เพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตดิ้นรนไปแบบนั้น แต่ก็คิดว่าตนเองไม่มีพลังพอที่จะขัดขืน ได้แต่ยอมตามไป ได้มาเรียนกับหลักสูตรนี้จึงได้พบกับเพื่อนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน และเราได้เปิดโลกใหม่ เป็นโลกภายใน เราได้เรียนรู้ภายในอย่างจริงจัง ทำให้เรามั่นใจขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยมั่นใจ ขี้กังวล…

ครั้งหนึ่งกับนิเวศวิทยาแนวลึก ค้นหาตัวเองในธรรมชาติแห่งขุนเขา

“การหาความสุขภายในต้องการคุรุนำ” ประโยคทองจากการคุยกับ คุณใหม่ หรือ เอกพล ม่วงแก้ว หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตรเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (ALT) ที่จะนำเราไปเข้าใจในหลายแง่มุมผ่านมุมมองของชายหนุ่มใจดีคนนี้ การสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าร่วมการอบรม…

ภาพวาดธรรมชาติ ที่มาจากธรรมชาติ มองจากฐิตาภา พลสิทธิ์

ภาพวาดธรรมชาติ ที่มาจากธรรมชาติ สร้างสรรภาพด้วยดิน จากแดนต่าง ๆ รองรับดินแดนด้วยผืนผ้าดิบบอกเล่าเรื่องราวจากอารมณ์ความรู้สึกรับข่าวสารจากจิตสำนึกด้วยกรรมวิธีโบราณ ขอบคุณครูศิษฐ์ ที่สานงานในอดีต ให้เป็นปัจจุบัน ศิลปะภาวนาอีกรูปแบบ ที่ connect ได้ดีมาก…

ธรรมชาติและความงาม ผ่านสายตา คุณพิมพ์​พจี​ เย็น​อุรา​ ผู้เข้าร่วมอบรม ALT

Admin จะชวนมารู้จักผู้เข้าร่วมอบรมกับ โครงการผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leader ship อีกท่านนะคะ คุณพิมพ์​พจี​ เย็น​อุรา​…