เรือนร้อยฉนำ​

เรือนร้อยฉนำ “เรือนแห่งศตวรรษใหม่”

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระร้อยปีชาตกาลนายเฉลิม ศิวรักษ์ บิดาอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งเรือนเป็นที่ดินของครอบครัวฝ่ายมารดา ของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ต่อมาที่ผืนนี้ตกเป็นที่ดินของอาจารย์สุลักษณ์ และได้มอบให้เป็นกรรมสิทธ์ของมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ -นาคะประทีป ดังที่ท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ว่า ว่าสาธุชนไม่ควรเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงทายาท หากควรจัดสรรไว้ให้เป็นสาธารณกุศล

เรือนร้อยฉนำเปรียบเสมือนบ้าน ที่เป็นศูนย์ร่วมของงานอันหลากหลาย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรายการเชื่อมโยงสถานการณ์ให้ประสานสอดคล้องกัน

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20-22 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เว็บไซต์

https://www.snf.or.th/2019/roichanum/​

อาศรมวงศ์สนิท​

เมื่อปี 2527 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 34 ไร่ 2 งาน จากทายาท ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท และหม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ คือ ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน์

คำว่า อาศรม เป็นภาษาสันสกฤต ในบริบทที่นำมาใช้หมายถึง สถานที่หรือชุมชนของบุคคลที่รักความสงบ เคารพคุณค่าของธรรมชาติ พร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปบนพื้นฐานของการ ภาวนาและสันติ ส่วนวงศ์สนิท นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของท่านผู้มอบที่ดินให้ คือ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ จึงได้ตั้งชื่อว่า อาศรมวงศ์สนิท โดยกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคน รุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม

สถานที่ประชุมสัมมนา

ให้บริการห้องประชุมสัมมนา บ้านพัก ที่มีความเรียบง่าย เงียบสงบ พร้อมบริการอาหารเพื่อสุขภาพ ในราคาย่อมเยาว์ ด้วยปณิธานขององค์กรเพื่อสังคม

สถานที่ติดต่อ

ตู้ปณ.1 คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
โทรศัพท์ 098-403 2557 , 037-332 218 , 037-332 296 ถึง 7
เว็บไซต์ http://wongsanit-ashram.org/