สนับสนุน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือสนับสนุนทุนการศึกษา

เพื่อสร้างเสริมภาวะการนำแบบกระบวนทัศน์ใหม่แก่คนหนุ่มสาว

โดยบริจาคได้ที่

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์    เลขที่บัญชี :  024-2-62146-8

                        ชื่อบัญชี:  INEB (by Sathirakoses-Nagapradipa Foundation)

                        บัญชีออมทรัพย์    สาขา : ถนนเจริญนคร

ใบเสร็จของมูลนิธิฯ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โครงการพัฒนาภาวะการนำด้วยพุทธกระบวนทัศน์

                  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20 – 22 ถ.เจริญนคร

                  แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Email:     newparadigmleague@gmail.com