คู่มือวิถีกระบวนกร

คู่มือวิถีกระบวนกร :

การจัดกระบวนการเรียนกระบวนเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพลังชีวิต

โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ คู่มือวิถีกระบวนกร PDF

โหลดไฟล์ EPUB ได้ที่ลิงค์นี้ https://archive.org/details/epub_20190821