บอกเล่าจาก: พิมพ์พจี เย็นอุรา ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ 

“ประทับใจตั้งแต่คำเชิญชวนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นผู้นำที่ไม่แสวงหาอำนาจเงินทอง เพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตดิ้นรนไปแบบนั้น แต่ก็คิดว่าตนเองไม่มีพลังพอที่จะขัดขืน ได้แต่ยอมตามไป ได้มาเรียนกับหลักสูตรนี้จึงได้พบกับเพื่อนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน และเราได้เปิดโลกใหม่ เป็นโลกภายใน เราได้เรียนรู้ภายในอย่างจริงจัง ทำให้เรามั่นใจขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยมั่นใจ ขี้กังวล เป็นผลมาจากความไม่มั่นคงภายในตัวเอง วิชาที่รู้สึกเปลี่ยนแปลงภายในมากคือ วิชาภาวนาเมื่อก่อนไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา ก็กลับหันมาศรัทธา หันกลับมาอ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรมมะ และภาวนามากขึ้น เพราะได้เห็นมิติของธรรมอีกแบบหนึ่ง”

 

กดเพื่อ  ชมคลิป