หมวดรู้จักความงาม

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

หมวดรู้จักความงาม

ขอเชิญชวนนักแสวงทุกรุ่น ผู้ใฝ่หาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าร่วมเรียนเพื่อ

รู้จักความงาม

(ส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่2562-2563)

 

หมวดนี้มุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถรับรู้คุณค่าของความงามด้วยสัญญาอันละเอียดสุขุมการรู้คุณค่าของความงามย่อมเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลและหากคนเราสร้างบ้านแปงเมืองโดยคิดถึงความงามสังคมนั้นย่อมมีสุขภาวะที่เอื้อต่อการงอกงามของความเป็นมนุษย์

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของศิลปินซ่อนอยู่ในตนการศึกษาที่ดีต้องช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพนั้นและนำออกมารับใช้จรรโลงโลกให้งดงาม งานศิลปะยังเป็นอุปายะโกศลให้เราได้รู้จักตนเองในทาง จิตวิญญาณได้อีกด้วย เพราะความงาม ไม่อาจแยกออกจากความดี และความจริงนั่นเอง

โลกสมัยใหม่ ทำให้งานศิลปะกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษของบุคคลบางจำพวกเท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนต่างหากที่มีคุณสมบัติที่พิเศษนั้นในตน การค้นพบจะนำมาซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์ ที่ซื้อหาด้วยเงินทองไม่ได้ ขอเชิญมาก้าวแรกไปด้วยกัน เพื่อสำรวจเส้นทางนี้

 

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่หมวดรู้จักความงามเรียนทั้งหมด2ชุดการเรียนรู้ ดังนี้

  1. ความงามผ่านงานศิลปะ

วันที่ 10-12 เม.ย. 63 โดย สุลักษณ์  ศิวรักษ์   พายัพ  แก้วเกร็ด
ราคา 2,400 บาท
สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ธรรมชาติและความงาม

วันที่ 25-26 เม.ย. 63   โดย สุพจน์ คุณานุคุณ (ครูสิตฐ์)
ราคา 2,400 บาท
สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

ผู้เหมาะสมที่จะร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

1.ผู้ใฝ่แสวงหาความหมายของชีวิตอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  1. มีความใฝ่ฝันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นปรารถนาจะทำงานเพื่อคนตกทุกข์ได้ยาก
  2. ต้องการหาคุณค่าชีวิตที่มากกว่าการหาทรัพย์อำนาจชื่อเสียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน

ค่าใช้จ่าย

          จำนวน 4,800 บาท สำหรับผู้ที่ลงครบทุกชุดการเรียนของหมวดนี้ เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอน และมีอาหารว่างบริการ

          หรือสามารถสมัครเฉพาะชุดการเรียนได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์  ให้ค่ากับการสนใจจริง พร้อมจะฝึกฝนตนเอง

สมัครได้ที่ https://bit.ly/2lSsHEb 

 

สอบถามเพิ่มเติม :
ผู้ประสานงาน
พรพิมล  สันทัดอนุวัตร (เจน) 
โทรศัพท์ 086-4065750
Email:
newparadigmleague@gmail.com