รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

หมวดรู้จักธรรมชาติ

ขอเชิญชวนนักแสวงทุกรุ่น ผู้ใฝ่หาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าร่วมเรียนเพื่อ

รู้จักและรักธรรมชาติ

(ส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

 

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์เป็นชนิดพันธุ์หนึ่ง ในระบบนิเวศวิทยา ของโลก เราไม่ได้เป็น และไม่สามารถเป็นนายธรรมชาติ ตามที่อัตตาของคนสมัยใหม่ใฝ่ฝันในรอบ หลายร้อยปีที่ผ่านมา ที่จริงแล้ว วิกฤติของระบบนิเวศที่เราเผชิญอยู่นี้ใหญ่หลวงสาหัสหนักหนา เกินกว่าที่คนทั่วไปในโลกปัจจุบันคิดกันอยู่

เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันว่า เรากำลังหายใจด้วยอากาศที่ไดโนเสาร์หายใจเมื่อหลายสิบล้านปีก่อน เราจะได้ใคร่ครวญว่าคนรุ่นเราได้ทิ่งอากาศแบบไหน ให้คนรุ่นหลังได้หายใจ

เราจะได้มาใคร่ครวญด้วยกันว่า โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนี้ มีผลเสียหายขนาดไหน และมีทางที่เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นหรือเปล่า

เราจะได้ใคร่ครวญด้วยกันว่า การสูญพันธุ์ครั้งมโหฬารที่กำลังเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไร และมีทางแก้ไขได้หรือไม่

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จักธรรมชาติผ่านภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง และได้กลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติในระดับจิตวิญญาณ

นิเวศแนวลึกจะสอนให้เรามองมุมใหม่ ว่าทุกสิ่งในระบบนิเวศมีคุณค่าในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ความรู้ในชุดนี้จะนำไปสู่สำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติและเปลี่ยนท่าที่ต่อธรรมชาติไปในทางเป็นมิตร 

 

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่หมวดรู้จักธรรมชาติเรียนทั้งหมด 2 ชุดการเรียนรู้ ดังนี้

  1. นิเวศวิทยาพื้นฐานและวิกฤตินิเวศ

วันที่ 7 – 8 มี.ค. 63 โดย สายฝน สิทธิมงคล
ราคา    2,400 บาท
สถานที่  อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 นครนายก

  1. นิเวศวิทยาแนวลึก

วันที่ 1-3 ก.พ. 63 โดย สุนิสา จำวิเศษ
ราคา     5,500 บาท (มีค่าที่พักและอาหาร)
สถานที่  เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

ค่าใช้จ่าย

            จำนวน 7,900 บาท สำหรับผู้เรียนทุกชุดเรียนรู้ของหมวดนี้ เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอน และมีอาหารว่างบริการ

            หรือสามารถสมัครเฉพาะชุดการเรียนได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์  ให้ค่ากับการสนใจจริง พร้อมจะฝึกฝนตนเอง

สมัครได้ที่ https://bit.ly/2lSsHEb 

 

สอบถามเพิ่มเติม:

ผู้ประสานงาน พรพิมล  สันทัดอนุวัตร (เจน) 
โทรศัพท์ 086-4065750
Email:
newparadigmleague@gmail.com