จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

#จัดดอกไม้เพื่อเจริญสติ 🌹🌸🌿 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ชุด “เจริญสติพัฒนาภาวะการนำจากด้านใน” #หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับประยุกต์การเจริญสติในกิจกรรมต่างๆ และชีวิตประจำวันได้

เป็นการใช้ความงามของสิ่งมีชีวิต สะท้อนความงามในใจมนุษย์

โดยการเปิดใจและเปิดผัสสะ ถ้าเราเปิดได้จริง ความงามที่เราเห็นกับความงามของดอกไม้จะเป็นจุดเดียวกัน