วิชาเจริญสติพัฒนาภาวะผู้นําจากด้านใน

วิชาเจริญสติพัฒนาภาวะผู้นําจากด้านใน จัดโดย หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ณ สวนเสียงไผ่ ทาวน์อินทาวน์ ถูกนำมาจัดเป็นวิชาแรกของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เนื่องด้วยเสียงสะท้อนของรุ่นแรกว่า สติเป็นฐานสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ การคิดให้ชัด และตัดสินใจอย่างเฉียบคม ทำให้มองประเด็นต่างๆ จากมุมมองที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง ช่วยสร้างความมั่นใจที่เกิดจากความวางใจโลกและชีวิต รวมถึงสติช่วยในการสร้างคุณภาพมิตรภาพใหม่กับคนรอบข้าง และการเชื่อมโยงนำความคิดดีๆ มาใช้จริงในชีวิตและการงานได้