ตอนที่ 5 – ฉันคือโลก โลกคือฉัน ปฐมนิเทศนิเวศวิทยา (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

การเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ชุดนี้ ชวนให้ทุกคนกลับมาตั้งคำถามกับตนเอง ด้วยคำถามพื้นฐาน “ฉันมาจากไหน?” “มาจากฐานของอะไร” “ระบบนิเวศเป็นอย่างไร” “ฉันกับระบบนิเวศอยู่กันอย่างไร” ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเรากับระบบนิเวศเป็นอย่างไร”

ความสัมพันธ์นั้นกำลังมีปัญหาใช่หรือไม่ จึงเกิดวิกฤตนิเวศ
แต่คำถามเหล่านี้ยากนักที่จะมองเห็นถ้าเราอยู่ในโลกอินเทอเน็ตหรือโลกเสมือนตลอดเวลา

ดร.สายฝน สิทธิมงคล กระบวนกร ค่อยๆ นำพาพวกเราเรียนรู้เรื่องยากๆ ด้วยการเปิดใจเข้าไปสัมผัสรับรู้การดำรงอยู่ของกันและกันในความเป็นมนุษย์และระบบนิเวศ
—————————————————-

Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRw
เว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/