Author: admin

มองโลกด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ โดย ประชา หุตานุวัตร

เรื่องราวต่อไปนี้ ตัดต่อมาจากการบรรยาย เรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อันเป็นวิชาหนึ่งในชุดการเรียนรู้ “ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” ด้วยสมมติฐานที่ว่า ปัญหามากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นแก้ไม่ตก เพราะเรายังใช้ชุดความคิดเดิมที่สร้างปัญหามาพยายามแก้ปัญหา ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเราต้องแก้ให้ถึงชุดความคิดทั้งชุด (กระบวนทัศน์) ที่เป็นรากของปัญหาเหล่านั้น เราหวังว่าวิดีทัศน์นี้จะนำไปสู่การถกเถียงกว้างขวางออกไป ไม่ว่าจะเห็นพ้องหรือเห็นต่าง ก็ตาม เรายินดีฟังคำชี้แนะจากท่านผู้ชมเสมอ แม้มองจากคนละสมมติฐานก็ตาม ประชา หุตานุวัตรhttps://www.youtube.com/watch?v=jWN6OMJdw9g

พิเคราะห์ขบวนเปลี่ยนแปลงสังคม เรื่อง ถอดถอนประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ แห่งเกาหลีใต้ ตอนที่ 2 เจาะลึกบริบทการเมืองเกาหลี

#ประท้วงแล้วชนะที่เกาหลี#จิตสำนึกทางประวัติศาสตร์บริบทของการประท้วงใหญ่ที่นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาชน ๒๐๑๗การเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกาหลีอันนำไปสู่ชัยชนะจนปลดประธานาธิปดีได้เมื่อปี ๒๐๑๗ และมีการเลือกตั้งจนได้ประธานาธิปดีคนใหม่นั้น มีบทเรียนที่น่าศึกษาหลายอย่าง โดยเฉพาะการมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน อันถอดบทเรียนมาจากการประท้วงที่ล้มเหลวในอดีต ดังรายละเอียดในตอนที่ ๑ ที่ท่านอาจจะหาดูได้จากhttps://youtu.be/OdzBkb0tVIsอย่างไรก็ตาม การเข้าใจบริบทของสังคมเกาหลี โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจชัยชนะนั้นลึกลงไป และเป็นประโยชน์ในแง่การเข้าใจพลวัติของขั้วการเมืองซ้าย-ขวา หรือ อนุรักษ์นิยม -ก้าวหน้า ในระบอบประชาธิปไตยด้วยในยามนี้ ที่สังคมของเรากำลังอยู่ในช่วงหน้าสิ่ว หน้าขวาน การมองประสบการณ์สดๆร้อนๆของประเทศเพื่อนบ้าน จากสายตาของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น และศึกษาเจาะลึกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ด้วย น่าจะเพิ่มปัญญาและกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่อยากเห็นสังคมเป็นประชาธิปไตยและบริสุทธิยุติธรรมยิ่งๆขึ้นไป แด่…จิตใจพี่น้องกับเพื่อนนักต่อสู้ทุกคน ประชา หุตานุวัตรณพัฒน์ พัฒนพีระเดชอันวยา แก้วพิทักษ์คณะทัศนาธิการhttps://www.youtube.com/watch?v=RfnD5XrB23Y

ส. ศิวรักษ์ เห็นต่างมุม ธงชัย วินิจจะกูล

#ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ไทย เราฟัง อาจารย์ธงชัย วินิจกูล พูดเรื่อง “นิติรัฐอภิสิทธิ์ กับราชนิติธรรม” อย่างสนใจยิ่งhttps://youtu.be/jsGUuiiG9SMในนาที ที่ ๑๙.๐๐ ถึง ๓๑.๐๐ อาจารย์ธงชัย ได้ท้าทายความคิดพื้นฐานของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยที่ถือว่า อำนาจกษัตริย์ไทยแต่โบราณถูกจำกัดด้วยพระธรรมศาสตร์ ที่มีบทบาทคล้ายรัฐธรรมนูญ ทำให้กษัตริย์อยู่ใต้กฏหมาย คณะทัศนาธิการเห็นเป็นหน้าที่ที่จะต้องฟังความเห็นของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ซึ่งก็คืออาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ครูบาอาจารย์ของเราเอง โดยเปิดคลิปเฉพาะช่วงนี้ ให้อาจารย์สุลักษณ์ ฟังและถามให้อาจารย์มองประเด็นหลักต่างๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ที่ธงชัยท้าทาย เราเชื่อว่านี่เป็นหน้าที่ของการศึกษาสาธารณะ เพื่อให้ผู้ชมได้มองประเด็นเดียวกันจากหลายแง่มุม เพื่อวิจารณญาณสาธารณะ อันเป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาวะทางสังคมเราขอรายงานไว้ด้วยว่า ครั้งเมื่อ Siam Mapped ของอาจารย์ธงชัย ออกมาใหม่ๆ นั้น อาจารย์สุลักษณ์ เคยกล่าวกับเราว่า เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนแบบสมัยใหม่ที่ดีที่สุดเนื่องจาก จุดยืน ทางการเมืองของ ครูผู้เฒ่าของเรา ออกจะซับซ้อน บางครั้งก็แลเหมือนก้าวหน้า บางที่ก็อนุรักษ์นิยม บางที่เหมือนจะเป็นซ้าย บางทีเหมือนจะเป็นขวา คลิปต่อไป เราจะสนทนากับท่านในเรื่องนี้ โปรดติดตามนะครับ ประชา หุตานุวัตรณพัฒน์ พัฒนพีระเดชอันวยา แก้วพิทักษ์คณะทัศนาธิการ …………………………………..Facebook:https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/https://www.youtube.com/watch?v=RP4tT_LA810

ถาม-ตอบ กับ ส. ศิวรักษ์ (ครั้งที่ 4)

คลิปถามมาตอบตรง (Q&A) โดยส.ศิวรักษ์ อาจไม่มีกำหนดออกที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นคำถามจากผู้ติดตามทางบ้าน แต่ก็สามารถติดตามคลิปเหล่านี้ได้ทางFacebook:https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/https://www.youtube.com/watch?v=lY26z_4PhBE

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 6 “14 ตลา 2516 นักศึกษาไม่ได้ชนะ”

#เหตุการณ์14ตุลาคม2516#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตอนที่ 6 “14 ตุลาคม 2516 นักศึกษา ไม่ได้ชนะ” นี้ ถือว่าเป็นตอนที่ 3 ของเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม อาจารย์สุลักษณ์ เล่าถึงความเกี่ยวโยงระหว่างทหาร กับในวัง และชิงไหวชิงพริบทางการเมือง หลังจากนั้น จนพลเอกกฤษณ์ สีวะราเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ และคึกฤทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคณะเรายินดีฟังข้อเสนอแนะและคำติชมเสมอนะครับ ไม่ว่าเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับเรื่องที่เรานำเสนอ ประชา หุตานุวัตรณพัฒน์ พัฒนพีระเดชอันวยา แก้วพิทักษ์คณะทัศนาธิการ —————————————————-ติดตามชุดพิเคราะห์สังคมไทย 101 ได้ทุกวันพุธ ในช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7nDMySXYf2vvPLmOPTUWNwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/https://www.youtube.com/watch?v=HnoZPBPEPf4&feature=youtu.be

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 5 ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ

#เหตุการณ์๑๔ตุลาคม๒๕๑๖#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการตอนที่ ๕ “ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ”นี้ ถือว่าเป็นตอนที่ ๒ ของเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ อ.บุญส่ง ชเลธร ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ เล่าอย่างละเอียดถึงสิ่งที่ตนได้ประสบโดยตรง หักล้างข้อความเท็จ ที่เริ่มจากหนังสือของ วศิษฐ์ เดชกุลชร และเผยแพร่ออกไป แม้เราจะยังไม่รู้ต้นตอของคนที่สั่งให้ตำรวจ ทำร้ายนักศึกษาประชาชน แต่เราก็รู้ว่าเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ พลตำรวจเอก มนตร์ชัย พันธ์คงชื่น ตอบว่า “ใครเป็นคนคุมตำราจตอนนั้น คนนั้นแหละสั่ง” ท่านผู้ชมจะเห็นว่า ยิ่งเหตุการณ์ใกล้เข้ามา อาจารย์สุลักษณ์ ก็ยิ่งพูดสั้นลง เพราะเป็นเรื่องที่มีคนรู้เรื่องกันมากอยู่แล้ว พอชุดนี้จบ อาจารย์จะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา ในชุด “จักรีปริทัศน์” ชุดนี้จะเป็นเรื่องที่อาจารย์เชียวชาญอย่างแท้จริง หลายแง่มุมจะหาจากแหล่งอื่นไม่ได้ คอยติดตามกันนะครับ/คะ คณะเรายินดีฟังข้อเสนอแนะและคำติชมเสมอนะครับ ไม่ว่าเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับเรื่องที่เรานำเสนอ ประชา หุตานุวัตรณพัฒน์ พัฒนพีระเดชอันวยา แก้วพิทักษ์คณะทัศนาธิการ—————————————————- ติดตามชุดพิเคราะห์สังคมไทย 101 ได้ทุกวันพุธ ในช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7nDMySXYf2vvPLmOPTUWNwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/ https://www.youtube.com/watch?v=81RU5iQ3vxI

ส่องการเมืองไทยหลังยุคคณะราษฎร ตอนที่ 4 ชนวนเหตุ 14 ตุลา โดย ส.ศิวรักษ์ และ บุญส่ง ชเลธร

#ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ #การเมืองยุคหลังคณะราษฏร ตอนที่ ๔ นี้เป็นปฐมบทเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม จากมุมมองของส.ศิวรักษ์และบุญส่ง ชเลธร ท่านหลังนี้ได้รับการเอ่ยถึงจากการสัมภาษณ์ครูผุ้เฒ่าของเรา เราจึงได้ขอสัมภาษณ์ อ.บุญส่ง ซึ่งมีส่วนร่วมกับเรื่องที่อาจารย์สุลักษณ์ พาดพิงถีงโดยตรง เรื่อง ๑๔ ตุลาคม ๑๖ นี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงยังมีชีวิตอยู่จำนวนมาก สิ่งที่เรานำเสนอในสามตอนนี้ เป็นมุมมองของสองท่านนี้เท่านั้น คณะทำงานเรา ตระหนักว่า ยังมีมุมมองและข้อเท็จจริงที่เรายังครอบคลุมไม่ถึงอีกมาก ทั้งที่ปรากฏในสื่อต่างๆและยังไม่ปรากฏ ปมประวิติศาสตร์สำคัญคือเหตุการณ์ตำรวจทำร้ายนักศึกษาและประชาชนที่กำลังจะกลับบ้านที่เกิดขึ้นข้างสวนจิตรฯ อ.บุญส่งเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดกับ้เหตุการณ์นั้น จะได้เล่าอย่างละเอียดในตอนต่อไปครับ ประชา หุตานุวัตร ณพัฒน์ พัฒนพีระเดช อันวยา แก้วพิทักษ์ คณะทัศนาธิการ —————————————————- ติดตามชุดพิเคราะห์สังคมไทย 101 ได้ทุกวันพุธ ในช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7nDMySXYf2vvPLmOPTUWNw เว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/

ส. ศิวรักษ์ สะท้อน สนธิ: กรณีการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่

ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านครับ สถานการณ์บ้านเมืองได้ร้อนแรงขึ้นตามลำดับ การเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนทั่วไป ทำให้หลายคนเสนอทฤษฎีว่ามีกลุ่มคนหรือพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง แต่พวกเราเชื่อว่าเราควรมองในเรื่อง จิตวิญญาณแห่งยุค นี้ด้วย ที่บางคนเรียกว่า “Time Spirit” ที่อาจเป็นตัวเชื่อมให้เกิดจิตสำนึกคล้ายๆกันในหมู่คนรุ่นใหม่ทั้งรุ่น โดยไม่ต้องมีใครทำงานจัดตั้งอย่างเป็นระบบ เราต้องไม่ลืมว่า จิตวิญญาณแห่งยุค นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศไทย ในเอเชียเราเห็นเด็กมัธยมในฮ่องกงจัด “กระบวนการร่มเหลือง”(2014) ที่ฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อปีที่แล้ว และต่อมาถึงทุกวันนี้ ส่วนในยุโรปการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่นั้นเริ่มที่ เกรียต้า เทินเบิก เด็กนักเรียนอายุ 15 แห่งสวีเด็น แล้วกลายเป็นขบวนการหยุดเรียนวันศุกร์เพื่ออนาคต Friday for the Future และอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปอย่างลึกซึ้งเมื่อปีที่แล้ว และยังไม่นับการปลดประธานาธิปดีเกาหลีใต้อย่างสันติ ซึ่งทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ จนเธอต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกจำคุกในที่สุด ทั้งหมดนี้คือสัญญาณของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย ที่เราควรทำความเข้าใจ สำหรับประเทศไทย เราต้องยอมรับว่า นักเรียนนักศึกษายุคนี้ สิ่งที่เขาพูดต่างออกไปจากการเคลื่อนไหวยุคก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ เราได้ยินเสียงที่ชัดเจนของการกลับไปมองการอภิวัฒน์ 2475 คือการกลับไปหาอุดมคติของคณะราษฎร และการเรียกร้องให้จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยและกล้าหาญ ถ้ามองแบบหยินหยาง การกลับไปหา 2475 นี้อาจจะเกิดจากการถอนหมุดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และกิจกรรมอื่นๆที่จะลบคณะราษฎรออกไปจากประวัติศาสตร์ เมื่อลูกตุ้มเหวี่ยงไปทางหนึ่งสุดโต่ง ย่อมเกิดการเหวียงกลับมาเป็นธรรมดา การแตะสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องใหม่ แต่ผู้บุกเบิกมีเป้าหมายชัดเจน […]

ถาม-ตอบ กับ ส. ศิวรักษ์(ครั้งที่ 3) พุทธศาสนา การเมือง พุทธทาส และส.ศิวรักษ์ฝึกตน

หลังทำรายการมาได้สักพัก ทีมงานก็เริ่มคิดว่าการได้ให้ทางบ้านถามคำถามทั่วไปถึงส.ศิวรักษ์ น่าจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้ติดตามมากขึ้น ผู้ติดตามสามารถส่งคำถามเพิ่มเติมมาได้ ในระหว่างนี้ทางทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อประกอบคลิปถามมาตอบตรงจาก ส.ศิวรักษ์เรื่อยๆ คลิปถามมาตอบตรง (Q&A) โดยส.ศิวรักษ์ อาจไม่มีกำหนดออกที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นคำถามจากผู้ติดตามทางบ้าน แต่ก็สามารถติดตามคลิปเหล่านี้ได้ทาง.   Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/ https://www.youtube.com/watch?v=9XrJaItrxiU

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)———-เป็นกระบวนการเปิดการรับรู้ธรรมชาติ ให้เวลากับการรับรู้นั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง (Deep Experience)–จนเกิดความรู้สึกรักและรู้คุณ (Gratitude) ตระหนักว่า “การที่เราอยู่ได้เพราะมีเธออยู่”–ประสบการณ์ใดๆ จะมีค่ามากขึ้นหากเรารู้จักตั้งคำถามเชิงลึก (Deep Questioning) กับประสบการณ์นั้น สัมผัสความรู้สึกความทุกข์ของโลก เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวเราที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เมื่อมนุษย์ขยับย่อมส่งผลต่อสรรพสิ่งอื่นๆ–เกิดการขยายขอบเขตความเข้าใจและมุมมองใหม่ เกิดพลังไปสู่การเคลื่อนไปข้างหน้า (Going Forth)–ด้วยมุมมอง ความคิดแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (The Grate Turning)–และเกิดพันธะสัญญาเชิงลึก (Deep Commitment)———-Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRwเว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/ https://www.youtube.com/watch?v=TMIKMyLBemM

Next Page »