วิธีการสมัคร

ผู้เหมาะสมเข้าร่วมเรียนรู้

  1. เยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีความใฝ่ฝันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ปรารถนาจะทำงานเพื่อคนตกทุกข์ได้ยาก
  3. ต้องการหาความหมายชีวิตที่มากกว่าการหาทรัพย์ อำนาจ ชื่อเสียง อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรได้ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 80 %ของเวลาเรียน

ค่าใช้จ่าย

    69,000บาท ตลอดทั้งหลักสูตร หรือ เรียนเฉพาะหมวดวิชา (มีทั้งหมด 7 หมวด หมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลายหมวด) หรือเรียนเฉพาะชุดวิชา (ทั้งหมด 30 ชุด ชุดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายชุดวิชา ) การเรียนตามราคาที่กำหนด ถ้าเรียนหลายชุดติดต่อกันมี ส่วนลดให้ตามความเหมาะสม โปรดปรึกษาผู้ประสานงาน เราจัดทางเลือกหลากหลายสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้ว

คำแนะนำการสมัคร

   ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ได้ 3 แบบ ได้แก่
   1. เรียนตลอดทั้งหลักสูตร (ทั้งหมด 7 หมวด 30 ชุดวิชา) โปรดส่งใบสมัครก่อน 20 พฤศจิกายน 2562
   2. เรียนเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลายหมวด (ทั้งหมด 7 หมวด) โปรดส่งใบสมัครก่อนถึงวิชาเรียนวิชาแรกในหมวดนั้น ล่วงหน้า 2 สัปดาห์
   3. เรียนเฉพาะชุดวิชาการเรียนรู้ ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุด (ทั้งหมด 30 ชุดวิชา) โปรดส่งใบสมัครก่อนถึงวิชาเรียนนั้นๆ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

เกณฑ์การคัดเลือก

  ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์ว่า มีความสนใจจริง และพร้อมจะฝึกฝนเรียนรู้อย่างจริงจัง

วิธีการกรอกใบสมัครลงทะเบียนเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. กรอกอีเมล
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  3. เลือกแบบการเรียนที่ท่านสนใจ

การสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน
คุณพรพิมล สันทัดอนุวัตร (เจน) 086-4065750
Line ID: janepawnpimon
Email: newparadigmleague@gmail.com
FB: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership